ผู้ใดสร้างสมบุญ-บาป เมื่อหักลบกันแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ forward มาจากเพื่อน อ่ะค่ะ อยากให้ได้อ่านกัน จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่ว่าอะไร

แต่อย่างน้อยก็อ่านไว้ เผื่อมันจะช่วยทำให้เราได้คิด ก่อนทำ สิ่งอันใดๆ

 

————————————————————————————

 • บุญมีมากกว่าบาป แต่ไม่ถึง 3,000 บุญจักได้ไปเกิดเป็นมนุษย์
 • บุญมีมากกว่าบาป ตั้งแต่ 3,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นล่าง
 • บุญมากกว่า 10,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นกลาง
 • จำนวนบุญมากกว่า 15,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นสูง
 • จำนวนบุญครบ 100,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นพุทธะเทพเจ้า ณ สุขาวดีแดนสุขสันต์
 • บาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ตามกรรมแห่งตน
 • ส่วนผู้สร้างบาปหนัก จักตกอเวจีตลอดกาล

————————————————————————————

หน่วยกรรมบุญ

ซื้อสัตย์สุจริต 5,000    บุญ
คบชู้ 1 ครั้ง 100    บาป
สร้างความด่างพร้อยแก่หญิงม่าย 1 คน 10,000    บาป
ตั้งซ่องโสเภณี 1 แห่ง 1,000    บาป
ข่มขืนหญิง 1 ครั้ง 15,000    บาป
บริจาคช่วยงานศพ 1 บาท 0.7    บุญ
ระงับคดี 1 เรื่อง 10    บุญ
การบำเหน็จ, ลงโทษ ไม่ยุติธรรม 1 ครั้ง 3    บาป
สละชีพเพื่อชาติ 5,000    บุญ
ปิดกั้นทางสัญจรน้ำหรือบก 400    บาป
ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้าน 10,000    บาป
ก่อความวุ่นวายแ่ก่บ้านเมือง 1  ครั้ง 1,000    บาป
หลงเมียน้อยข่มเหงเมียหลวง 15,000    บาป
ใช้เวทมนต์คาถาทำร้ายคน 20,000    บาป
รับสินบนรังแกคน 20,000    บาป
ไม่ยอมคบชู้ (เมื่อมีโอกาส) 1 ครั้ง 100    บุญ
เป็นลูกทรพี   ตกอเวจีตลอดกาล
ทำลายซ่องโสเภณี 1 แห่ง 1,000    บุญ
ฆ่าชิงทรัพย์ 1 ครั้ง 25,000    บาป
บริิจาคที่ดินเพื่อประโยชน์สังคม 9,600    บุญ
ยุยงให้เกิดเรื่องราว 1 เรื่อง 100    บาป
การบำำเหน็จ, ลงโทษ ยุติธรรม 1 ครั้ง 0.7    บุญ
ขายชาติ 50,000    บาป / ตกอเวจีตลอดกาล
ขุดลอกระบายคู คลอง 1 ครั้ง 9    บุญ
เนรคุณผู้มีบุญคุณ 20,000    บาป
ตั้ัดไม้ทำลายป่่า 30,000    บาป / ตกเดรัจฉานภูมิ
ภรรยาข่มเหงไม่นับถือสามี 15,000    บาป
พิมพ์แจกหนังสือธรรมะ 1 เล่ม 3    บุญ
ค้างหนี้ไม่ชำระ 1 บาท 0.6    บาป
รับทรัพย์อันมิชอบ, ฉ้อโกง 1 บาท 1    บาป
เก็บได้ทรัพย์คืนเจ้าของ 1 บาท 1    บุญ
เสียสัจจะ, ผิดนัด , พูดเท็จ 1 ครั้ง 1    บาป
ชักชวนคนให้กินเจ 100    บุญ
ล่ายิงสัตว์ 1 ชีวิต 0.5    บาป
ทำแท้ง 1  ครั้ง 1,000    บาป
ปากร้ายชอบด่าคน, นินทาคน 1 ครั้ง 1    บาป
บำเพ็ญธรรมจริงจัง (ละชั่วทำดี) 10,000    บุญ
บริจาคเงินแก่คนยากไร้ 1 ครั้ง 0.7    บุญ
ทิ้งขยะลงถนน คู คลอง 1 ครั้ง 0.4    บาป
ปนปลอมสินค้า, ขายยาปลอม, ยาเสื่อม 1 ครั้ง 5    บาป
ทิ้งธัญญาหาร (ข้าว) 10 เม็ด 1    บาป
ลบหลู่ครูอาจารย์ 1 ครั้ง 1    บาป
ครูสอนคุณธรรม (ทำความดี) 1 ครั้ง 1    บุญ
ผู้น้อยรับใช้ผู้ใหญ่ 1 ครั้ง 3    บุญ
เสีียภาษีครบถ้วน 1 ครั้ง 5    บุญ
แสดงละครแนวสร้างสรรค์คุณธรรม 1 ครั้ง 10    บุญ
หน้าด้านไร้ยางอาย 1 ครั้ง 1    บาป
ถูกหยามไม่โกรธ 1 ครั้ง 1    บุญ
พี่น้องรักใคร่ไม่แก่งแย่ง 100    บุญ
เที่ยวซ่อง 1 ครั้ง 100    บาป
ภรรยาบ่นว่าสามี 1 ครั้ง 3    บาป
สามีภรรยาทะเลาะวิวาทกัน 1 ครั้ง 2    บาป
แย่งสามีภรรยาูผู้อื่น 1 คน 1,000    บาป
หญิงครองม่ายไม่ด่างพร้อยตลอดชีพ 1,000    บุญ
รับใช้พ่อแม่ 1 ครั้ง 4    บุญ
ดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ด้วยกตัญญูตลอดชีวิต 100,000    บุญ
เที่ี่ยวขีดเขียนเลอะเทอะในที่สาธารณะ 1 ครั้ง 1    บาป
กิริยาวาจาสุภาพ 1 ครั้ง 0.5    บุญ
เล่นการพนัน 1 ครั้ง 5    บาป
บริการให้ความสะดวก 1 ครั้ง 1    บุญ
ไม่่ยอมรับสินบน ทำตามหน้าที่  1 ครั้ง 8    บุญ
เก็็บได้ทรัพย์ไม่ยอมคืนเจ้าของ 1 บาท 1    บาป
มีสัจจะ, ทำตามสัญญา 1 ครั้ง 1    บุญ
ฆ่่ากุ้ง ปลา เป็นอาหาร  10 ชีวิต 1    บาป
ปล่อยนก ปล่อยปลา 1 ชีวิต 1    บุญ
ฆ่าตัวตาย 1,000    บาป
พูดล้อเลียนผู้อัปลักษณ์, มีปมด้อย 1 คำ 5    บาป
ตำหนิศาสนาอื่น 1 ครั้ง 100    บาป
บริจาคยารักษาโรค 1 ครั้ง 3    บุญ
เก็บกวาดขยะ ถนน คู คลอง 1 ครั้ง 0.4    บุญ
ขายสินค้าคุณภาพดีราคาต่ำ 1 ครั้ง 0.3    บุญ
เก็บหล่นธัญญาหาร 10 เม็ด 1    บุญ
ยุกย่องครูอาจารย์ 1 ครั้ง 1    บุญ
สร้้างหนังสือลามก 1 เรื่อง 3,000    บาป
ส่งเสริมคนทำชั่ว 1 ครั้ง 4    บาป
ไม่ยอมเสียภาษี 1 ครั้ง 8    บาป
แสดงละครพาเสื่อมศีลธรรม, ลามก 1 ครั้ง 100    บาป
พูดหยาบคายลามก 1 ครั้ง 10    บาป
โกรธไม่หาย 1 ครั้ง 3    บาป
พี่่น้องโกรธเคืองกัน 100    บาป
อดกลั้นตัณหาราคะ 1 ครั้ง 10    บุญ
ทำหน้าที่แม่บ้านดูแลบ้านเรือนเรียบร้อย 1 วัน 3    บุญ
สามีีภรรยานับถือกันและกัน 1 ครั้ง 1    บุญ
มีีสามีเดียวภรรยาเดียว ตลอดชีพ 1,000    บุญ
โกรธเคืองพ่อแม่ 1 ครั้ง 1    บาป
ขัดคำสั่งพ่อแม่ 1 ครั้ง 10    บาป
ไม่เหลียวแลพ่อแม่ 1 วัน 0.5    บาป

1 Comment (+add yours?)

 1. Filurina
  Sep 16, 2010 @ 12:44:22

  ขอบใจอันที่เอามาแบ่งปันะจ๊ะ

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: